Program

image_pdfimage_print

Semestr 1 to wprowadzenie do tematyki szeroko rozumianych baz danych. W trakcie tego semestru studenci zdobywają wiedze z modelowania i projektowania baz danych, baz danych, języków zapytań do baz danych, bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa informacji zawartych w bazach danych.

Lp. Przedmiot Kod przedmiotu Godziny ECTS
1 Modelowanie obiektowe  PI-BDADB-101 16 5
2  Projektowania aplikacji bazodanowych  PI-BDADB-102  20  5
 3  Bazy danych  PI-BDADB-103  12  3
 4  Języki zapytań do baz danych  PI-BDADB-104  16  4
 5  Bezpieczeństwo informacji  PI-BDADB-105  8  2
 6  Audyt bezpieczeństwa danych  PI-BDADB-106  8  2
 7  Modelowanie procesów biznesowych  PI-BDADB-107  12  4
 8  Seminarium dyplomowe  PI-BDADB-114  8  2
 9  Projekt dyplomowy  PI-BDADB-115    10
Suma 100 37


Semestr 2 to wybór specjalizacji:

  • Projektowanie i Administracja Bazami Danych (PABD). Jest to ścieżka projektowo – administracyjna przewidziana dla projektantów rozwiązań bazodanowych, administratorów baz danych, programistów baz danych oraz końcowych użytkowników baz danych.

Lp. Przedmiot Kod przedmiotu Godziny ECTS
1 Systemy zarządzania bazami danych  PI-BDADB-201 24 6
2 Monitoring i tuning bazy danych  PI-BDADB-202  8  3
 3 Bazy danych w systemach rozproszonych  PI-BDADB-203  20  5
 4 Projektowania i implementacja aplikacji internetowych  PI-BDADB-204  24  6
 5 Wzorce projektowe w aplikacjach klasy enterprice  PI-BDADB-205  8  3
Suma 84 23

  • Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych (SWDB). Jest to ścieżka analityczna przeznaczona dla osób zajmujących się szeroko pojęta analizą danych, projektantów rozwiązań analitycznych oraz końcowych użytkowników baz danych.

Lp. Przedmiot Kod przedmiotu Godziny ECTS
1 Integracja systemów informatycznych PI-BDADB-101 8 3
2 Adaptive business intelligence PI-BDADB-102 16 4
3 Hurtownie danych PI-BDADB-103 16 4
4 Web mining PI-BDADB-104 4 2
5 Data mining PI-BDADB-105 12 3
6 Wykorzystanie biznesowe i eksploatacja korporacyjnej hurtowni danych PI-BDADB-106 12 3
7 Systemy klienckie business intelligence PI-BDADB-107 8 2
8 Systemy workflow PI-BDADB-114 8 2
Suma 84 23

Komentowanie jest wyłączone