Informacje o zapisach

image_pdfimage_print

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 22 osób.

Doświadczenie pokazuje, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem procesu rekrutacji. Zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć niepotrzebnych rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

Zapisy

Dokumenty należy przekazać w jeden z poniższych sposobów:

  • przesłanie dokumentów w formie elektronicznej na adres: podyplomowe@isep.pw.edu.pl.
  • przesłanie pocztą lub kurierem na adres Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej,
  • dostarczenie osobiście do sekretariatu studiów podyplomowych.

Lista dokumentów wymaganych do zapisu na studia:

  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki)
  • potwierdzenie przelewu opłaty (I część lub całość)

Opłaty

Opłata za studia wynosi 6900 PLN i powinna być wniesiona przez studenta przed rozpoczęciem studiów lub w dwu równych ratach płatnych każda przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów.

Informacje odnośnie możliwości rozłożenia płatności na większą liczbę rat udziela Kierownik Studiów dr inż. Konrad Markowski (Konrad.Markowski@ee.pw.edu.pl).

Komentowanie jest wyłączone