Zasady studiowania

image_pdfimage_print

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW.

Warunki przyjęcia

Udział w Studiach brać mogą absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub II stopnia (magisterskie), zgodnie z § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych w PW. Przyjęcia w kolejności zgłoszeń, po opłaceniu opłaty za pierwszy semestr, do wyczerpania limitu miejsc.

  • Limit miejsc: 22 osoby
  • Minimalna liczba zapisanych konieczna do uruchomienia edycji Studiów: 15 osób

Warunki ukończenia studiów

  1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów
  2. Napisanie i obronienie pracy dyplomowej.

Absolwenci studiów otrzymują:

  1. wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.
  2. certyfikaty ukończenia trzech kursów firmy Microsoft w obszarze baz danych i analizy danych.

Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na warsztatach i ćwiczeniach jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć (szczegółowe warunki uczestnictwa przekażą prowadzący poszczególne zajęcia). Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć praktycznych; w takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualny sposób zaliczenia tych zajęć.

Komentowanie jest wyłączone